Sunday, 20 October 2013

Surah 111{111}
AL-LAHAB (julangan) 1~5.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Rugilah hendaknya dua tangan Abu lahab ! dan (sebenarnya) telah rugi dia.
2. Tidak memberi faedah kepadanya hertanya dan (tidak) apa yang ia usahakan.
3. Ia akan masuk diapi yang berjulang-julang.
4. Dan (juga) isterinya, pembawa kayu bakaran
5. Yang dilehernya ada tali dari sabut. 


[Previous Surah][Next Surah][Mukadimah Surah][Ulasan Surah].

.

Search Engine Submission - AddMe